Home / Blogs / Gevoel: de onderschatte dimensie in het management

Gevoel: de onderschatte dimensie in het management

Volgens Adriaan Rengelink is er is een enorme overwaardering voor de ratio, voor het verstand, voor het cerebrale. Maar als je goed kijkt dan is dat gevoel overduide-lijk meer aanwezig dan de ratio. Alleen gaan mensen er wat vreemd mee om. Bij elke ontmoeting begint het altijd met gevoel. Iemand maakt pijlsnel inschattingen over de gevoelstoestand van een ander en verkent de eigen gevoelstoestand. En het primaire contact komt op basis van gevoel tot stand.

Verliefd worden doe je ook niet op basis van een beleidsnotitie

De inschatting van iemand anders gaat niet op basis van een beleidsnotitie maar gewoon intuïtief, gebaseerd op je ervaring en ook nieuwsgierigheid. De meeste belangrijke beslissingen in het leven worden genomen op basis van emoties. Dat gebeurt in het privéleven, maar volgens Rengelink gaat het in het management eigenlijk ook zo. Managers zetten hele redeneringen op om te ontkennen dat het niet zo is. Soms is het zo dat gevoel gecorrigeerd en gecontroleerd wordt door de ratio. Maar dit is meer een secundair proces dan een primair proces.

Verder lezen…

Top